کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۲۸۲۶ ویدئو

آمارهای باورنکردنی!!

8 برابر فوتی های کرونا به صورت سالانه در ایران فقط به علت این موارد:سکته قلبیسکته مغزیسرطانعمل قلب بازپینود اعضای اصلی شامل قلب، کلیه، کبد، ریه و مغز استخوانو اینا نشون میده که باید برای این شرایط برنامه مناسبی رو از قبل داسته باشیم هرچند امیدوارم برای کسی اتفاق نیفتهبیمه عمر پاس