کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۰۹۹۳ ویدئو

نجات جان دلفینهای گیر افتاده در ساحل چارک

دلفین مادر و فرزندش به دلیل جزر و مد در ساحل بندرچارک به گل نشسته و به دلیل گرما و افتاب در حال ازبین رفتن بودند که با کمک شهرداری و مردم دلفینها به آب برگردانده شدند.