کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۵۱۶۰ ویدئو

تمام31 گل رونالدو در سری آ ایتالیا فصل گذشته

تمام31 گل رونالدو در سری آ ایتالیا فصل گذشته