کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۰۷۸۷ ویدئو

روش ساده بستن روسری

روسری را روی سر می گذاریم به طوری که یک دستک آن خیلی کوتاهتر از دیگری باشد، بعد دستک بلند را باز می کنیم، دور سر و بالای سر می چرخانیم و در سمت دیگر با سنجاق در کنار گوش روی روسری فیکس می کنیم.
روسری را روی سر می گذاریم به طوری که یک دستک آن خیلی کوتاهتر از دیگری باشد، بعد دستک بلند را باز می کنیم، دور سر و بالای سر می چرخانیم و در سمت...

برای مشاهده تنوعی بی نظیر از شال و روسری به سایت شال مد مراجعه نمایید.
www.shalmod.com