کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۶۵۵ ویدئو

هیجان با اسکیت‌بورد شارژی

در این ویدیو یک اسکیت‌بورد پیشرفته که با کنترل دستی کار می‌کند و موتور تقویتی آن نیز باطری می‌باشد و دیگر نیازی نیست که سختی حرکت کردن با پا زدن را داشته باشیم.