کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۲۹۸۷ ویدئو

اختاپوس اولین جاندار باهوش کره زمین!!

اختاپوس ها بسیار باهوشند. آنان می دانند برای باز کردن درب یک محفظه بسته باید آن را بچرخانند. دانشمندان معتقدند آنان اولین جاندار باهوش کره زمین هستند.