کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۷۰۴۰ ویدئو

لیزر در مطب بهتره یا کلینیک ؟

چرا نباید برای لیزر کلینیک های شلوغ را انتخاب کنیم ؟

مطب دکتر حسین پور

09384059009