کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۸۶۱۱۹ ویدئو

صحبتهای دکتر خلیلیان درباره دستورالعمل‌های بهداشتی اماکن ورزشی

صحبتهای دکتر خلیلیان درباره دستورالعمل های بهداشتی اماکن ورزشی