کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۵۹۴۶۷ ویدئو

واکنش سخنگوی وزارت خارجه درباره آتش گرفتن ناو آمریکایی

واکنش سخنگوی وزارت خارجه درباره آتش گرفتن ناو آمریکایی