کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۵۹۴۶۷ ویدئو

هواپیمای اوکراینی ، شلیک در 6:14 و سقوط در 6:16

هواپیمای اوکراینی ، شلیک در 6:14 و سقوط در 6:16