کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۰۵۴۵ ویدئو

بی اشتهایی نوزاد و لیزرآکوپانکچر

نوزاد 4ماهه پس از تزریق واکسن دچار بی اشتهایی شده بود و حدود هفت روز قبل از مراجعه به مطب به هیچ وجه شیر نخورده بود‌ و دو روز در بیمارستان بستری بود و با تزریق سرم مخصوص تغذیه می شد. پس از مراجعه به مطب اینجانب و انجام اولین جلسه درمان از همان شب بهتر شده و شروع به شیر خوردن کردن