کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۴۹۲۳ ویدئو

سخنرانی آقای ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق

سخنرانی آقای ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق