کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۴۹۲۳ ویدئو

تصاویر هولناک از حمله با سلاح سرد به مردم در مترو نیویورک

تصاویر هولناک از حمله با سلاح سرد به مردم در مترو نیویورک