کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۵۲۰۰ ویدئو

تریلر فیلم Mother 2009

مادر جهارمین فیلم بلند بونگ جون هو است. برای شناخت بهتر زندگی و آثار بونگ جون هو به لینک زیر مراجعه کند:

https://www.honarist.com/2020/07/13/bong-joon-ho/

تازه ترین ویدئوها