کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۶۱۶۱ ویدئو

طب اسلامی 2 - 1

طب اسلامی 2 - استاد اخوان - ق 1 ( رایحه خوش لباس حجامت ماساژ انحراف لگن و اصلاح آنی انواع بیماری ها درمان بیماری ها بیماری های زنان و باردار ی و زایمان عنبیه شناسی مفاهیم نظری(تاریخچه-مبانی و مبادی-مزاج-تشخیص) شناخت آناتومی(بدن-عنبیه و ارتباط با هم تغییرات در عنبیه ) - https://Gap.im/tebalavi - https://eitaa.com/tebalavi

تازه ترین ویدئوها