کل ویدئوها تاکنون: ۳۴۰۸۸۵۵ ویدئو

انگور سیاه مویز - انگور شاهانی مکی - تهیه نهال 09915131382

نهالستان تخصصی انگور - 09915131382 - انگور شاهانی مکی یا انگور شاهانی شاهرود یک از ارقام محبوب و پربازده به شمار می رود. از انگور شاهانی مکی برای تهیه مویز سرکه آبمیوه و ... استفاده می شود. گروه مزرعه کارآفرینی تولید کننده نهال ارقام انگور می باشد و نهال انگور شاهانی مکی را با کی