کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۰۶۲۲ ویدئو

درمان سردی دست و پا

  • سلامت
  • 13
  • 4
  • شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۹:۴۲
  • دکتر عباس انصاری - تماشا
  • داغ کن

طب سوزنی و لیزر آکوپانکچر درمان جامع نگر است و بر کل بدن اثرات مثبت دارد.

 به عنوان مثال ممکن است دلیل اصلی مراجعه بیمار کمردرد باشد اما از سردرد نیز رنج ببرد در این صورت هم زمان با درمان کمردرد می توانیم حداقل 30 درصد برای سردرد نیز درمان انجام دهیم و در صورت تمایل بیمار درمان های اختصاصی برای سردرد انجام خواهد شد.

بیمار 35 ساله برای یک بیماری و مشکل داخلی مراجعه کرده بودند اما دست و پای سرد ولی تنه با گرمای زیاد داشتند عصبانی و پرخاشگر بودند تعریق شدید داشتند و در مکان‌های گرم و زیر نور آفتاب با وجود تحرک کم دچار تعریق زیاد می شدند.

بعد از 7 جلسه درمان با لیزرآکوپانکچر گوش و بدن و طب سوزنی تقریبا 70 ٪ از شدت پرخاشگری عصبانیت و زود خشمی 70٪ از شدت تعریق و گرمای زیاد و 60 ٪ درصد سردی دست ها و پاها کاهش یافته است و دیگر مانند قبل در مکان‌های گرم تعریق ندارند.

همانطور که گفته شد دلیل اصلی مراجعه ایشان بیماری داخلی بود اما با تشخیص مشکلات ذکرشده برای آنها نیز درمان انجام شد و خوشبختانه بسیار موثر واقع گردید

درمان کل نگر با طب چینی