کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۷۹۰۹ ویدئو

سمعک نامریی چیست؟

سمعک نامریی مقداری زیاد به کانال گوش شما داره اگه میخواین خیلی ریز باشه باید کانال گوش شما هم عمقی باشه

تلفن مشاوره09166056058