کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۴۹۲۳ ویدئو

روحانی: تجمعات به طور کلی در شرایط امروز غیرقابل قبول است

روحانی: تجمعات به طور کلی در شرایط امروز غیرقابل قبول است