کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۱۲۵ ویدئو

تولید نقشه از تصویر خام در نرم افزار متاشیپ Metashape

یکی از معجزات متاشیپ، ترسیم سه بعدی بر روی تصویر خام هست. این نرم افزار این امکان رو به شما میده که بطور مستقیم بر روی تصاویر خام که هندسه پرسپکتیو دارن، ترسیم کنید و خروجی رو بصورت کاملا قائم بر روی ارتوفتو ببینید. برای آموزشهای بیشتر به وبسایت closerange.ir مراجعه کنید.