کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۵۹۶۷۲ ویدئو

وضعیت دخل و خرج در ایران !!!

  • طنز
  • 63
  • 3
  • دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۰:۰۹
  • تک شو - تماشا
  • داغ کن

وضعیت دخل و خرج در ایران به روایت این دو نوازنده