کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۶۵۴۱ ویدئو

جلسه اول ان ال پی - گام های اولیه در ان ال پی

نیاز به تغییر و تحول امری ذاتی و فطری می‌باشد که خداوند در عمق وجود هر فردی نهاده است و انسان به عنوان موجودی متفاوت از سایر مخلوقات مسیرها و ابزارهای متفاوتی نیز برای تغییر و تحول نیاز دارد چرا که سیستمی که خداوند برای نظام خلقت و طراحی انسان به او داده است سیستمی بی‌نهایت و منحصر‌به‌فرد است که دارای ساختار و زبان خاصی می‌باشد و ذهن و مغز نقش مهمی را در کنترل و هدایت این سیستم ایفا می‌کنند و هر فردی توانایی شناخت و کنترل ذهن و مغز و فرایندهای آن را به دست بیاورد قطعا در مسیر خلق زندگی فردی پیشرو می‌باشد. یکی از علوم و دانشی که بشر را در این زمینه یاری می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا بتوانیم ذهن و مغز خود را در دسترس قرار دهیم و آن را مدیریت و رهبری کنیم ان ال پی می‌باشد که به معنای برنامه‌نویسی عصبی‌زبانی است و در این قسمت شما با مسیر ان ال پی و گام هایی که در ادامه با یکدیگر بر‌خواهیم داشت آشنا می‌شوید و مسیر یک زندگی جدید با دستاوردهای جدید را از نگاه و نگرش ان ال پی آغاز خواهید کرد.

با سپاس از شما که نظرات خود را در مورد این فایل برای ما ارسال می‌کنید و به تهیه و تولید محتوایی با کیفیت‌تر به ما کمک می‌کنید.