کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۵۸۸۰۷ ویدئو

حادثه ای تلخ برای یکی از مربیان عصر جدید

حمیدرضا ترکاشوند یکی از مربیان عصر جدید با افتادن از روی صندلی صدمه دید و اورژانس برای مداوای او به محل رسید