کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۶۱۶۱ ویدئو

تجمع کارکنان و بازنشیته های مخابرات. 9 تیر 99 - بخش وعده های یک هفته ای وزیر

تجمع کارکنان و بازنشیته های مخابرات. 9 تیر 99 - بخش وعده های یک هفته ای وزیر

تازه ترین ویدئوها