کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۲۸۱۳ ویدئو

کنفرانس خبری کریمیان پس از دیدار برابر پرسپولیس

کنفرانس خبری کریمیان سرمربی شاهین شهرداری بوشهر پس از دیدار برابر پرسپولیس