کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۲۷۹۳ ویدئو

دستگاه زنجیرزنی اورگان

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan

 به کانال اینستا مابپیوندید:

https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery

 سایت گلدوزان ایران:

www. goldozi.com

تلفن تماس جهت هماهنگی:

09153140037 

05137266376       

با مدیریت: مجید ذوالفقاری