کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۸۶۰۵۸ ویدئو

نشست خبری مربی پرسپولیس

نشست خبری حمید مطهری مربی پرسپولیس پیش از دیدار با شاهین شهرداری بوشهر
مسابقه پرسپولیس و شاهین شهرداری بوشهر روز شنبه 14 تیرماه 1399 ساعت 21:00 برگزار خواهد شد.