کل ویدئوها تاکنون: ۳۴۰۴۲۲۸ ویدئو

جولان کرونا در مقابل شهروندان خسته‌ تر

موج دوم کرونا با علائم متفاوت‌ و گسترده‌تر در شرایط کادر درمان خسته‌تر و تغییر نگرش شهروندان رسیده‌ استجهان در آستانه موج دوم کرونا قرار دارد درحالی که شهروندان دیگر توان سابق برای مقابله با کرونا را ندارند کادر درمانی خسته شده‌اند و این ویروس همه‌گیر هر روز علامتی تازه از خود بر