کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۱۱۹۷۴ ویدئو

جولان کرونا در مقابل شهروندان خسته‌ تر

موج دوم کرونا با علائم متفاوت‌ و گسترده‌تر در شرایط کادر درمان خسته‌تر و تغییر نگرش شهروندان رسیده‌ استجهان در آستانه موج دوم کرونا قرار دارد درحالی که شهروندان دیگر توان سابق برای مقابله با کرونا را ندارند کادر درمانی خسته شده‌اند و این ویروس همه‌گیر هر روز علامتی تازه از خود بر

تازه ترین ویدئوها

روز دختر
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۴:۵۱

روز دختر

کاردستی
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۱۰:۰۰

کاردستی

اسلاییم
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۵۷

اسلاییم

اسلاییم مینی بستنی
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۴۳

اسلاییم مینی بستنی

اسلاییم
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۲۹

اسلاییم

اسلاییم آدامسی
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۱۶

اسلاییم آدامسی

اسلاییم نوشابه خامه ای
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۲

اسلاییم نوشابه خامه ای

اسلاییم
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۵۹

اسلاییم