کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۱۱۹۷۳ ویدئو

تغییرات بزرگ سوغاتی کشتی کوچک

99 سال پیش در کشتی کوچکی بر روی آب های نن هویی در جنوب چین سوگندنامه تاسیس حزب کمونیست چین خوانده شد. پس از آن بود که دشمنان یکی پس از دیگری از کشور رانده شدند و مردم توانستند طعم استقلال و آزادی را در سرزمینی که حالا خود مالکش بودند بچشند. از همان روز تا کنون چینی ها تقریبا هر روز شاهد تغییرات بزرگ هستند و براساس هدف اصلی رهبر چین این سرزمین که روزگاری کشوری با مردمان فقیر بود حالا به کشوری تبدیل می شود که قرار است تا پایان سال جاری میلادی هدف فقرزدایی کامل در آن محقق شده و همه مردم از جمله فقرای روستایی از یک زندگی با رفاه نسبی برخوردار شوند.در این ویدیو مالین خبرنگار بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین مختصری از تغییرات سرزمینش در طول 99 سال را برای شما توضیح می دهد.

تازه ترین ویدئوها

روز دختر
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۴:۵۱

روز دختر

کاردستی
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۱۰:۰۰

کاردستی

اسلاییم
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۵۷

اسلاییم

اسلاییم مینی بستنی
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۴۳

اسلاییم مینی بستنی

اسلاییم
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۲۹

اسلاییم

اسلاییم آدامسی
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۱۶

اسلاییم آدامسی

اسلاییم نوشابه خامه ای
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۲

اسلاییم نوشابه خامه ای

اسلاییم
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۵۹

اسلاییم