کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۰۳۷۵ ویدئو

| قوانین دیوار دور راه پله |

  • آموزش
  • 28
  • 7
  • پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۲:۰۲
  • آموزش اتوکد‚تری دی مکس‚وی ری آکادمی استوارسازان - تماشا
  • داغ کن

برای اینکه بتونید به یک نقشه‌کش و طراح حرفه‌ای پلان تبدیل شید پیشنهاد میکنم بسته‌ آموزشی‌ متخصص‌طراحی‌پلان‌ و‌ نقشه‌کشی‌ را از سایت استوارسازان مشاهده‌کنید:

لینک‌آموزشارو در‌ زیر‌ برات‌ قرار‌ میدم:

https://ostovarsazan.com/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c%e2%80%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c-%da%a9%d8%b4%db%8c/در ضمن اگر میخوای نرم افزار اتوکدو بصورت حرفه ای یادبگیری همین الان باید وارد سایت استوارسازان بشی!

لینک ورود به سایت در پایین برات نوشتم

https://ostovarsazan.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/