کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

تیپ شخصیتی ISTP

  • آموزش
  • 19
  • 6
  • پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳:۳۴
  • تست و تایپ - تماشا
  • داغ کن

تیپ شخصیتی ISTP یکی از شانزده تیپ شخصیتی در مدل mbti است. برای انجام تست mbti به سایت تست و تایپ مراجعه کنید.

لینک تست های شخصیت شناسی و رفتارشناسی