کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۵۸۰۶۹ ویدئو

خاطراتی از جانبازان قطع نخاع؛ تنها جایی که توانستم گریه کنم، کربلا بود

خاطراتی از جانبازان قطع نخاع؛ تنها جایی که توانستم گریه کنم، کربلا بود