کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۴۴۰۲ ویدئو

مصاحبه با یکی از مصدومان حادثه انفجار کلینیک سینا

مصاحبه با یکی از مصدومان حادثه انفجار کلینیک سینا