کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۷۱۱۱ ویدئو

مراقبت از نوزادان با قنداق کردن

هشدار!!!!طبق آمار مشخص شده است بسیاری از نوزادانی که قنداق می شوند، در اثر غفلت والدین به سندروم مرگ ناگهانی دچار می شوند، زیرا دراثر قنداق کردن نوزاد با پتوی نرم، سر نوزاد به علت کوچک بودن به داخل پتو رفته و احتمال خفه شدن برای او وجود دارد. این خطر معمولا هنگام حرکت دادن نوزاد قنداق شده وجود دارد. نوزاد قدرت نفس کشیدن قوی را ندارد. بنابراین هنگام حرکت در داخل پتو، احتمال خفه شدن او وجود دارد.

تازه ترین ویدئوها