کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۳۶۳۵۷ ویدئو

موسوی : صدور قطعنامه شورای حکام غیرقابل پذیرش است

موسوی:????قطعنامه شورای حکام آژانس برای ایران غیر قابل قبول است.????آلمان انگلیس و فرانسه وارد یک بازی غیرسازنده و خطرناکی شدند.????آنها گرفتار دامی شدند که صهیونیست‌ها و آمریکا برایشان پهن کردند.????عواقب این روند متوجه کسانی است که قطعنامه را بنیان‌گذاری کردند. موسوی : صدور قطع