کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۴۲۹ ویدئو

نسل جدید اسکیت بورد ها

با هم نسل جدیدی از اسکیت بورد هایی را مشاهده می کنیم که بسیار جالب است و حتی در شن و ماسه نیز قادر به حرکت می باشد.