کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۲۹۵۱ ویدئو

پشت صحنه یک بازی بوندسلیگا در دوران کرونا

فوتبال 120 پشت صحنه یک بازی بوندس لیگا در دوران کرونا