کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۳۱۵۶ ویدئو

دیرین دیرین - پیشگیری از کرونا 2

  • طنز
  • 9
  • 3
  • جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۴:۳۰
  • netboxPlus - تماشا
  • داغ کن

در این قسمت آموزش می دهیم که چطور به هم دست ندهیم، ماسک ندهیم و غذا ندهیم! آموزش این که چطور پا ندهیم در قسمت های بعدی!