کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۷۰۰۴ ویدئو

سیب ممنوعه قسمت 215

ییلدیز که پیشنهاد مدیر شبکه برای درست کردن پوره سیب پذیرفت بعد از استقبال مردم . امیر و جانر مجبور به رنده کردن چندین سبد سیب کرده که از این طریق میلیونر میشه و دعا میکنه که محتاج هالیت نشه بلکه هالیت محتاج او بشه که دعا ییلدیز اجابت شد.