کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۳۶۴۹۲ ویدئو

صحبت های دکتر پورسعید پزشک پارس جنوبی جم و عضو ستاد مبارزه با کرونا در ورزش

صحبت های دکتر پورسعید پزشک پارس جنوبی جم و عضو ستاد مبارزه با کرونا در ورزش