کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۲۶۱۳ ویدئو

تفاوت عملکرد رئیس جمهور نیوزلند با رئیس جمهور حسن روحانی

تفاوت عملکرد رئیس جمهور نیوزلند با رئیس جمهور حسن روحانی