کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۳۶۷۶۷ ویدئو

درس مطالعات اجتماعی هفتم : یکشنبه 11 خرداد

  • آموزش
  • 13
  • 2
  • يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶:۵۰
  • آموزش در خانه - تماشا
  • داغ کن

درس مطالعات اجتماعی پایه 7 

مرور درس های 17 18 19 20

کلاس درس شبکه آموزش و چهار را کامل اینجا ببینید.( یکشنبه 11 خرداد )