کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۲۸۱۵ ویدئو

اولین تجربه سیت فلایینگ من در دبی

سیت فلایینگ نوعی از مانورهای چترباز ها هنگام سقوط آزاد است که در آن به حالت نشسته به سمت زمین و با سرعت خیلی زیاد سقوط می کنند. جهت اطلاعات بیشتر:

وبسایت www.mehdinaghdipari.com

اینستاگرام @mehdi_naghdipari