کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۳۶۶۸۸ ویدئو

جرم و جنایت در امریکا بیشتر است یا ایران؟؟

#موشن_گرافیک 

🔻 جرم و جنایت در امریکا بیشتر است یا ایران؟؟

👮‍♂️برخورد پلیس 🇮🇷ایران با مردم در مقایسه با پلیس 🇱🇷 امریکا

#تحریم_ناجا_تحریم_امنیت

🌐مرکزمتناسازمان فضای مجازی بسیج البرز

🔹️@matna_al🔹️

@matnamedia