کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۲۲۵۶ ویدئو

کرونا، ویروس نیست! درمانش با آنتی بیوتیک، ضدالتهاب وضد انعقادی است!!!

کرونا، ویروس نیست! درمانش با آنتی بیوتیک، ضدالتهاب وضد انعقادی است!!!