کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۴۵۲۸۶ ویدئو

فرمانده هوانیروز ارتش: هرکسی میگویدهلی کوپترها بیاری زاگرس نرفته خودرا اصلاح کند

فرمانده هوانیروز ارتش: هرکسی میگویدهلی کوپترها بیاری زاگرس نرفته خودرا اصلاح کند