کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۰۴۴۷۰ ویدئو

سخنرانی ترامپ بعد از شهید کردن سردار قاسم سلیمانی

سخنرانی ترامپ بعد از شهید کردن سردار قاسم سلیمانی