کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۶۳۴۰۷ ویدئو

امید دانا: پنج نفتکش ایران به ونزوئلا رسیدن | باید باشگاه تحریمیها را تشکیل داد

امید دانا: پنج نفتکش ایران به ونزوئلا رسیدن | باید باشگاه تحریمیها را تشکیل داد