کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۵۶۴۵۶ ویدئو

فیلم کوتاه انرژی نیوز از ورود نهنگ به حریم سکوی نفتی ایران

فیلم کوتاه انرژی نیوز از ورود نهنگ به حریم سکوی نفتی ایران