کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۶۸۵۰۵ ویدئو

قیمت تیغ اره نواری | 09126756479

  • اقتصادي
  • 7
  • 1
  • جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲:۴۷
  • تکنو تراش آسیا | ۰۹۱۲۶۷۵۶۴۷۹ - تماشا
  • داغ کن

عرض تیغ اره نواری دارای یک استاندارد مشخصی است که همیشه طبق این استاندارد تولید می شود.عرض تیغ اره نواری در برش فلزات 272013344154 و 67 میلی متر است.

-اما در مورد طول های تیغه ها باید بگوییم که برای هر دستگاه اره نواری متفاوت و مخصوص می شودبرای حل این کار متخصص ها یک تیغه به طول 100 متر تولید می کنند تا متناسب با طول هر دستگاه بریده شودسپس سر تیغه بریده شده را به هم جوش می زنند تا به حلقه یک تیغ اره نواری تبدیل شود.